IFC Markets Forex Broker

برداشت وجه

به درخواست های برداشت وجه از حساب در خلال ساعات کاری بخش مالی رسیدگی خواهد شد.

Bank Transfer

حوالۀ بانکی

مدت انتقال: از 2 تا 3 روز کاری

کارمزد: کمیسیون بانک از25 دلار

برداشت
برداشت
Bank card

حواله به کارت بانکی

مدت انتقال: معمولا از 1 تا 5 روز کاری

کمیسیون: 2% + $7.50 / €6

حداقل برداشت: $10 / €10

حداکثر برداشت: $1000 / €1000 per day

برداشت
برداشت
WebMoney Transfer

سیستم پرداخت WebMoney

مدت انتقال: از چند دقیقه

کمیسیون: %0.8 ( حداکثر $50)

حداقل برداشت: 1$

برداشت
برداشت
Bank Transfer

سیستم پرداخت Neteller

مدت انتقال: از چند دقیقه

کمیسیون: 2% (min. $1 / €1 / ¥100 max. $30 / €30 / ¥3000)

حداقل برداشت: 5$ / 5€ / 500¥

برداشت
برداشت
Skrill

سیستم پرداخت Skrill

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: 1%

حداقل برداشت: 5$ / 5€ / 500¥

حداکثر برداشت: 5000$ / 5000€ / 500000¥

برداشت
برداشت
Internal Transfer

انتقال بین حساب های معاملاتی خود

مدت انتقال: از چند دقیقه

کارمزد: ندارد

حداقل مبلغ انتقال: $1

برداشت
برداشت
Others

دیگر سیستم های پرداختی

مدت انتقال: از چند دقیقه

کارمزد: بستگی به سیستم پرداختی دارد

برداشت
برداشت
توجه
*درصورت عدم فعالیت یا تشخیص هرگونه سوء استفاده از سیاست بازپرداخت کارمزدهای سیستم پرداخت برای تکمیل مجدد حساب معاملاتی، IFC Markets این حق را محفوظ می دارد که کارمزدهای مربوط به سیستم های پرداخت را بطور کامل از موجودی حساب مشتری بردارد (کسر کند).
**اگر یک درخواست برداشت وجه ارسال کنید، IFC Markets این حق را محفوظ می دارد که مبلغ مربوط به غرامت های موجودی حساب منفی برای همۀ حساب های تان را از شما اخذ کند، همچنین وجوه پاداش (بونوس) ارائه شده در چهارچوب برنامه های تشویقی را نیز لغو کند.