این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

بازیابی رمز عبور


بازیابی رمز عبور برای کابینه شخصی: لینک برای ایجاد رمزعبور جدید به ایمیلی که در کابینه شخصی تان ثبت شده است ارسال خواهد شد.

بازیابی رمز عبور برای حساب تجاری: رمزعبور جدید به ایمیلی که در حساب تجاری تان ثبت شده است ارسال خواهد شد.

پردازش به در خواست های برای بازیابی رمز عبور در طول روز کاری بخش مالی انجام خواهد شد.


قسمت های الزامی - *
*
*
*
*
*
*
*
کلمه مخفی یادم نیست
*