این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

روحیۀ بازار


طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 12 اکتبر منتشر شد و آمار تا 9 اکتبر را پوشش می دهد میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل بطور قابل توجهی افزایش پیدا کرد و از 23.69 میلیارد دلار به 27.79 میلیارد دلار رسید. معاملات خرید دلار افزایش پیدا کرد زیرا بازار کار ایالات متحده قوی باقی ماند و بیکاری در سپتامبر از 3.9% به 3.7% کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح طی 48 سال اخیر است درحالیکه شتاب توسعه در بخش خدمات ادامه پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 5 اکتبر منتشر شد و آمار تا 2 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 23.17 میلیارد دلار به 23.69 میلیارد دلار رسید. معاملات خرید دلار پس از آن افزایش پیدا کرد که فدرال ریزرو ضمن اعمال سومین افزایش نرخ بهرۀ یک چهارم واحدی، علامت داد که یک افزایش نرخ بهرۀ دیگر نیز در ماه دسامبر رخ خواهد داد. افزایش 1.5 درصدی سفارشات کالاهای بادوام در ماه اوت که بیشتر از حد انتظار بود، از روحیۀ دلار حمایت کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 28 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 25 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید خالص دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 22.98 میلیارد دلار به 23.17 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. معاملات خرید دلار افزایش پیدا کردند زیرا تعرفه های تلافی جویانۀ ایالات متحده و چین که شامل 200 میلیارد دلار تعرفه برای واردات کالاهای چینی به ایالات متحده از یک طرف و 60 میلیارد دلار تعرفه برای واردات کالاهای آمریکایی به چین از طرف دیگر می شوند عملی شدند. شتاب توسۀ فعالیت تولید در سپتامبر طبق شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به Markit نیز از روحیۀ دلار حمایت کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 21 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 18 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 19.15 میلیارد دلار به 22.98 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روحیۀ دلار تقویت شد زیرا تولید صنعتی در ماه اوت سریع تر از حد انتظار رشد کرد درحالیکه ترامپ دستور داد برای واردات از چین 200 میلیارد تعرفۀ بیشتر وضع شود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 14 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 11 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 20.61 میلیارد دلار به 19.15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. علی رغم گزارش قوی اشتغال ماه اوت، دلار ضعیف شد زیرا کسری های بودجه و تجاری در ماه اوت افزایش پیدا کردند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 7 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 4 سپتامبر را پوشش می دهد میزان معاملات خرید خالص دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 20.61 میلیارد دلار به 23.65 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. دلار تقویت شد زیرا شاخص تولید ISM به بالاترین سطح طی 14 سال اخیر رسید و تقاضا برای دلار افزایش یافت زیرا گفتگوهای کانادا و ایالات متحده تا پایان ضرب العجل غیررسمی 31 اوت بدون توافق به پایان رسیدند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 31 اوت منتشر شد و آمار تا 28 اوت را پوشش می دهد، معاملات خالص به نفع دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل با اندکی کاهش از 23.65 میلیارد دلار به 23.34 میلیارد دلار رسید. طبق آنچه که شاخص زندۀ دلار نشان می دهد، شاخص دلار ICE ضعیف شد ضمن اینکه تقاضا برای دارائی های ایمن کاهش پیدا کرد زیرا مکزیک و ایالات متحده به یک توافق تجاری اولیه رسیدند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در جمعه 24 اوت منتشر شد و آمار تا 21 اوت را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص به نفع دلار آمریکا در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 23.17 میلیارد دلار به 23.65 میلیارد دلار افزایش یافت. دلار ضعیف شد زیرا تقاضا برای دلار کاهش یافت که پس از آن رخ داد که چین قبول کرد که مذاکرات تجاری با ایالات متحده را از سر بگیرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 17 اوت منتشر شد و آمار تا 14 اوت را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 22.02 میلیارد دلار به 21.34 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. تقویت دلار تشدید شد زیرا تقاضا برای دلار افزایش پیدا کرد که به دلیل بحران لیرۀ ترکیه به دنبال دو برابر شدن تعرفه های ایالات متحده برای فولاد و آلومینیوم رخ داد.

1. Hertz Global Holdings – سهام این شرکت کرایۀ اتوموبیل آمریکایی پس از آن افزایش پیدا کرد که پیش بینی کلی دربارۀ سود خالصش برای سه ماهۀ سوم 2018 را منتشر کرد. گمان می رود که سودش در مقایسه با فصل مشابه در سال قبل 17% افزایش پیدا کند.