IFC Markets Forex Broker

روحیۀ بازار

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 14 دسامبر منتشر شد و آمار را 11 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در دو هفتۀ گذشته از 29.53 میلیارد دلار به 28.48 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. دلار ضعیف شد زیرا گزارش ضعیف تر از حد انتظار اشتغال از این دیدگاه که ممکن است فدرال ریزرو به دلیل حساب کردن روی کاهش فشارهای تورمی، سرعت سیاست انقباضی اش را آهسته تر کند حمایت کرد.

1. China Evergrande Group – قیمت سهام این شرکت چینی که در زمینۀ توسعۀ املاک فعالیت می کند افزایش پیدا کرد که به دلیل انتشار شاخص های درآمدی خوب برای نوامبر رخ داد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 30 نوامبر منتشر شد و آمار تا 27 نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 28.48 میلیارد دلار به 29.53 میلیارد دلار رسیده است. تقویت دلار ادامه پیدا کرد زیرا خطرات تهدید کنندۀ چشم اندازهای رشد جهانی تقویت شدند همزمان با توجه به عدم وجود علائمی مبنی بر تغییر مواضع پکن و واشنگتن، نزاع چین-ایالات متحده لاینحل باقی ماند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز دوشنبه 26 نوامبر منتشر شد و آمار تا 20 نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 26.18 میلیارد دلار به 28.48 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. معاملات خرید دلار پس از آن افزایش پیدا کردند که گزارش قوی تورم ماه اکتبر هیچ دلیلی برای انتظار داشتن یک کاهش سرعت در افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو ارائه نداد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 16 نوامبر منتشر شد و آمار تا 13 نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 28.65 میلیارد دلار به 26.18 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. معاملات خرید دلار کاهش پیدا کردند زیرا فدرال ریزرو علامت داد هیچ تغییری در برنامه های افزایش نرخ بهره وجود ندارد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 9 نوامبر منتشر شد و آمار تا 6 نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 26.46 میلیارد دلار به 28.65 میلیارد افزایش پیدا کرد. معاملات خرید دلار افزایش پیدا کردند زیرا اشتغال بخش غیرکشاورزی و درآمدها در اکتبر بیشتر از حد انتظار رشد داشتند ضمن اینکه کسادی بازار کار از احتمال ادامۀ افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو حمایت می کند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 2 نوامبر منتشر شد و آمار تا 30 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید خالص دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 26.16 میلیارد دلار به 26.46 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. معاملات خرید دلار افزایش داشتند زیرا رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم کمتر از حد انتظار کند شد. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که در سه ماهۀ دوم در مقیاس سالیانه 4.2% رشد کرده بود در سه ماهۀ سوم 3.5% رشد کرد در حالیکه پیش بینی می شد 3.3% رشد کند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه منتشر شد و آمار تا 23 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 27.64 میلیارد دلار به 26.16 میلیارد دلار رسید. میزان معاملات خرید دلار کاهش پیدا کردند چراکه صورتجلسۀ نشست فدرال ریزرو تائید کرد که سیاستگذاران از افزایش تدریجی نرخ بهره حمایت کردند ضمن اینکه فروش مسکن غیرنوساز در ماه اوت کاهش پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 19 اکتبر منتشر شد و آمار تا 16 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 27.79 میلیارد دلار به رقم 27.64 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. معاملات خرید دلار کاهش پیدا کردند زیرا تورم مصرف کنندۀ 2.4 درصدی برای سپتامبر پایین تر از حد انتظار بود در حالیکه برای ماه اوت رقم 2.7% به ثبت رسیده است و خرده فروشی در سپتامبر 0.1% افزایش پیدا کرد که کمتر از حد انتظار بود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 12 اکتبر منتشر شد و آمار تا 9 اکتبر را پوشش می دهد میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل بطور قابل توجهی افزایش پیدا کرد و از 23.69 میلیارد دلار به 27.79 میلیارد دلار رسید. معاملات خرید دلار افزایش پیدا کرد زیرا بازار کار ایالات متحده قوی باقی ماند و بیکاری در سپتامبر از 3.9% به 3.7% کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح طی 48 سال اخیر است درحالیکه شتاب توسعه در بخش خدمات ادامه پیدا کرد.

شروع معامله با IFC Markets