IFC Markets Forex Broker

بررسی بازار

سهام ایالات متحده در روز جمعه بطور مثبت بسته شدند که پس از آن رخ داد که ترامپ اظهار داشت نیازی به تعرفه های بیشتر نیست همزمان چین خواهان رسیدن به توافق تجاری با ایالات متحده است. شاخص S&P 500 با 0.2% رشد به 2736.27 واحد رسید و در طی هفته نیز با 1.6% سقوط بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به 25413.22 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) اما با 0.2% ریزش به 7247.87 واحد رسید. دلار ضعیف شد که به دلیل اظهار نظرهای حامی کاهش نرخ بهره پیرامون کندی رشد جهانی از سوی ریچارد کلاریدا، نایب رئیس فدرال ریزرو، رخ داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.7% ریزش به 96.41 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه برگشتند که توسط اخبار مربوط به ملایم شدن موضع ایالات متحده در نزاع تجاری چین-ایالات متحده و آمار اقتصادی مثبت حمایت شد. شاخص S&P 500 با 1.1% رشد به 2730.20 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.8% رشد به 25289.27 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.7% رشد به 7259.03 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد زیرا دفتر آمار گزارش داد که خرده فروشی در اکتبر 0.8% افزایش داشته است که از رقم افزایش مورد انتظار 0.6% بیشتر است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 97.08 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش بیشتری پیدا کرد زیرا اپل (Apple) به محدودۀ ریزشی نزدیک شد. شاخص S&P 500 با 0.8% ریزش به 2701.58 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.8% ریزش به 25080.50 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.9% ریزش به 7136.39 واحد رسید. ضعف دلار کند شد که پس از آن رخ داد که گزارش قوی تورم ماه اکتبر که همسو با پیش بینی ها بود هیچ دلیلی برای انتظار برای یک تغییر در سرعت سیاست انقباضی فدرل ریزرو ارائه نداد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.04% ریزش به 96.97 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

عقب نشینی سهام ایالات متحده در روز سه شنبه ادامه پیدا کرد درحالیکه کاهش قیمت نفت تشدید شد. شاخص S&P 500 با 0.2% ریزش به 2722.18 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% ریزش به 25286.49 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) اما با 0.1% رشد به 7200.87 واحد رسید. تقویت دلار وارونه شد زیرا وزارت خزانه داری ایالات متحده گزارش داد که کسری بودجۀ آن کشور در اکتبر به 100 میلیارد دلار افزایش داشته است در حالیکه برای ماه مشابه در سال قبل رقم کسری 63 میلیون دلار به ثبت رسیده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.6% ریزش به 97.01 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه فروخته شدند که پیشتاز آن سهام فن آوری بود. شاخص S&P 500 با 2% ریزش به 2726.22 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 2.3% سقوط به 25387.18 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 2.8% سقوط به 7200.87 واحد رسید که به دلیل سقوط 5 درصدی ارزش سهام اپل (Apple) رخ داد. تقویت دلار تشدید شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.8% رشد به 97.63 واحد رسید که بالاترین سطح طی یک سال و نیم اخیر محسوب می شود هرچند همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز می شود.

ریزش سهام ایالات متحده در روز جمعه ادامه پیدا کرد. شاخص S&P 500 با 0.9% ریزش به 2781.01 واحد رسید ضمن اینکه در مجموع هفته با 2.1% رشد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.8% ریزش به 25989.30 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 1.7% سقوط به 7406.90 واحد رسید. دلار بیش از پیش رشد کرد که به دلیل گزارش تورم قوی تر از حد انتظار بهای تولیدکننده در اکتبر رخ داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 96.861 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه عقب نشینی داشتند زیرا فدرال ریزرو سرسختانه در برابر تغییر مقاومت می کند. شاخص S&P 500 با 0.3% ریزش به 2806.83 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) اما با 0.04% رشد به 26191.22 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.5% ریزش به 7530.88 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد همزمان معامله گران گمان می کنند که فقدان هیچ گونه علامت از یک تعییر در سیاست پولی فدرال ریزرو، به معنای افزایش نرخ بهره در دسامبر در کنار سه بار افزایش نرخ بهرۀ دیگر در سال 2019 است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% رشد به 96.623 واحد رسید همینک نیز در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد داشتند درحالیکه انتخابات منجر به تقسیم کنگره شد بطوریکه دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند و جمهوری خواهان کنترل شان بر سنا را تقویت کردند. شاخص S&P 500 با 2.1% رشد به 2813 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 2.1% رشد به 26180 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 2.6% رشد به 7570.75 واحد رسید. در آستانۀ پایان نشست فدرال ریزرو در امروز، ضعف دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% کاهش به 96.146 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه و در آستانۀ نتایج انتخابات میان دوره ای، به بازگشت ادامه دادند. شاخص S&P 500 با 0.6% رشد به 2755.44 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.7% رشد به 25635.01 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.6% رشد به 7375.96 واحد رسید. تقویت دلار ادامه پیدا کرد علی رغم آنکه آمار مربوط به بازار کار قوی بود بطوریکه پس از ثبت 7.3 میلیون فرصت شغلی جدید برای ماه اوت در ایالات متحده، برای ماه سپتامبر رقم 7 میلیون فرصت شغلی جدید اعلام شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 96.241 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد داشتند ضمن اینکه توجه ها به انتخابات میان دوره ای کنگره معطوف شده اند. شاخص S&P 500 با 0.6% رشد به 2738.31 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.8% رشد به 25461.70 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) اما با 0.4% ریزش به 7328.85 واحد رسید که به دلیل سقوط دیگر 2.8 درصدی ارزش سهام اپل رخ داد. تقویت دلار وارونه شد علی رغم آنکه آمار اقتصادی قوی بودند. توسعۀ فعالیت های بخش خدمات کمتر از حد انتظار کند شدند بطوریکه شاخص خدمات ISM از رقم 61.6 در سپتامبر به 60.3 در اکتبر افت کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 96.294 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز می شود.

شروع معامله با IFC Markets