IFC Markets Forex Broker

واژه نامه معامله گر: واژه نامه اصطلاحات فارکس و CFD

این صفحه شامل مجموعه ای از واژه های ضروی برای معامله گران می شود تا بتوانند به کمک آنها واژگان پیچیده در معاملۀ فارکس و CFD را درک کنند. متدوال ترین واژه های معامله، مخفف ها و اختصارها در اینجا جمع شده اند تا روش ها و ایده های اصلی که بطور روزانه توسط معامله گران استفاده می شوند را شرح دهند. هر واژه، مفهومی خاص را ارائه می دهد که به شرح معنی دقیقش در بازار مالی را می پردازد. در ابتدا ممکن است واژه های موجود در لغتنامۀ یک معامله گر برای مبتدی ها دشوار به نظر برسند اما این واژه نامۀ مفید معاملۀ فارکس و CFD، روند یادگیری را بسیار ساده تر می کند.

شما در واژه های معاملۀ CFD و فارکس می توانید اصطلاحاتی که با آنها آشنا نیستید را پیدا کرده و معانی شان را بیاموزید. شما فقط با یک کلیک ساده می توانید جزئی ترین اطلاعات مربوط به این واژه ها را به دست آورید.

ا   ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د   ذ   ر   ز   ژ   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ک   گ   ل   م   ن   ه   و   ی   10

102

102-1

102-4

102-5

102-6

102-7

14

141-1

149-1

149-11

149-13

149-14

149-2

149-4

149-5

149-6

149-8

15

150-16

150-2

76

76-1

76-2

78

78-1

78-2

78-3

78-4

78-5

78-7

78-8

8081

81

81-1

81-3

81-4

81-5

81-6

82

82-11

82-12

82-14

82-18

82-7

82-8

85

85-13

85-15

85-20

85-22

85-4

85-5

85-6

85-7