این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

اخبار شرکت


به دلیل تعطیلات در چین در تاریخ 17 اکتبر 2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلات در ژاپن در تاریخ 8 اکتبر 2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تغییر به ساعت تابستانی در استرالیا از تاریخ 07.10.2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل نقدینگی پایین در بازار فارکس با تغییر روز کاری معاملاتی از روز جاری به روز بعد یک توقف 15 دقیقه ای در معاملۀ جفت ارزها (گروه فارکس) و شاخص دلار USDIDX رخ خواهد داد. از 24 سپتامبر 2018، معاملات در ابزارهای فوق الذکر در هر روز معاملاتی از ساعت 23:00 تا 23:15 (CET) بسته خواهند شد.

به دلیل رویدادهای شرکتی مربوط به تلفیق سهام در Hitachi Ltd. ، در Toshiba و در Futjicu Ltd، معاملۀ CFD در سهام #T-6501 و #T-6502 و #T-6702 از تاریخ 26.09.2018 به حالت تعلیق در خواهد آمد. همۀ معاملات (موقعیت های) باز در این قراردادهای CFD بطور خودکار در قیمت بسته شدن در 25.09.2018 بسته خواهند شد. معامله بعداً از سر گرفته خواهد شد.

به دلیل تعطیلات در چین و ژاپن در 24 و 25 سپتامبر 2018، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلات در ژاپن در تاریخ 17 سپتامبر 2018، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

از تاریخ 3 سپتامبر 2018، ساختار نمایش سود سهام در صفحات وب سایت تغییر خواهند کرد - تعدیل های سود سهام برابر با سود سهامی که شرکت های ارائه دهندۀ سهم اعلام می کنند در صفحۀ "تاریخ های سود سهام" و در صفحات جداگانه برای هر سهم مشخص خواهند شد. اما در روز محاسبۀ تعدیل سود سهام، در پوزیشن های (معاملات) باز در قراردادهای CFD سهام، یک هزینۀ مالیات از تعدیل مثبت حفظ خواهد شد. این مالیات توسط بورس های سهام در بازار سهام حفظ می شود.

به دلیل تعطیلات در ایالات متحده (روز کار) در تاریخ 3 سپتامبر 2018، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در بریتانیا (تعطیلی بانکی تابستانی) در تاریخ 27 اوت 2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):